Available courses

1. Môn học cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản cho phép sinh viên có thể khai thác được các phần mềm, công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc xây dựng học liệu, giáo án điện tử.

2. Quản lý không gian học tập dựa trên các hệ thống trực tuyến như: lưu trữ tài nguyên trực tuyến, tạo môi trường học tập trên lớp, quản lý lớp học trực tuyến, quản lý khóa học trực tuyến,..


Trau dồi, trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về CSVL1

Basic greeting and introductions and responses

This English lesson you will learn how to ask someone for there full name and what to ask  them if you don't understand what they are saying.


Rèn luyện NVSP – Kỹ năng CNTT